YENİ FİLM FONU
2017 2. Başvuru Dönemi
Online Başvuru Formu

* Lütfen formu tek seferde doldurunuz ve 3 MB'ı aşan dosya yüklemeyiniz.
* Lütfen formu başvuru koşullarını dikkatlice okuyarak doldurunuz.
* Formu gönderdikten sonra konfirmasyon emaili almazsanız basvuru@yenifilmfonu.org adresi ile iletişime geçiniz.
* Tüm kurmaca filmler fonun kapsamı dışındadır.

Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

BAŞVURU FORMU

Filmin ismini yazarken tırnak işaretleri kullanmayınız. Birden fazla yönetmen varsa isimleri virgülle ayırınız. Yönetmenle ilgili sonraki soruları da aynı şekilde yanıtlayınız.
Halen çalıştığı/yaşadığı yer Varsa Varsa Varsa Birden fazla yapımcı varsa isimleri virgülle ayırınız. Yapımcı ile ilgili sonraki soruları da aynı şekilde yanıtlayınız.
İlk filmler için zorunlu değildir, diğer tüm başvurular için zorunludur. Önceki işlerin isim, yapım yılı, uzunluk ve diğer bilgilerini listeleyiniz. Lütfen vimeo ya da youtube linkini ve varsa şifresini veriniz. Link ve şifrenin değerlendirme sonuçlanana dek geçerli olduğundan emin olunuz. İlk filmler için zorunlu değildir, diğer başvurular için zorunludur. Önceki işlerin isim, yapım yılı, uzunluk ve diğer bilgilerini listeleyiniz. Lütfen vimeo ya da youtube linkini ve varsa şifresini veriniz. Link ve şifrenin değerlendirme sonuçlanana dek geçerli olduğundan emin olunuz.
Önceki İşlerle ilgili Açıklama ve Örnekler
İlk filmini yapacaklar için zorunlu; diğer başvuru sahipleri için isteğe bağlıdır. Hangi projelerde (projelerin isim, yapım yılı, uzunluk, yönetmen ve yapımcı bilgisi ile beraber), hangi görevlerde yer aldınız? Şimdiki başvurunuzda bu çalışmaların nasıl bir etkisi var? Lütfen varsa vimeo ya da youtube linki ve şifresini veriniz. Link ve şifrenin değerlendirme sonuçlanana dek geçerli olduğundan emin olunuz.

PROJE BİLGİLERİ

Projenize uyan kategorileri seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz.) Lütfen kategorileri kısa, orta ve uzun metrajlı kurmaca dışı filmler için doldurunuz. Kısa, orta ve uzun metrajlı kurmaca filmler fonun kapsamı dışındadır.

Belgesel(kısa - 30 dk. altı)

Deneysel(kısa - 30 dk. altı)

Animasyon(kısa - 30 dk. altı)

Video art(kısa - 30 dk. altı)

Belgesel(uzun ve orta - 30 dk. ve üzeri)

Deneysel(uzun ve orta - 30 dk. ve üzeri)

Animasyon(uzun ve orta - 30 dk. ve üzeri)

Video art(uzun ve orta - 30 dk. ve üzeri)

Diğer

(Eğer diğer seçeneği işaretliyse doldurunuz.)
(Tahmini, dakika olarak) Kısa metraj film projeleri sadece prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvurabilirler.
Geliştirme/ön-prodüksiyon
Prodüksiyon
Post-prodüksiyon
Fon'a aynı projeyle aynı aşamaya için en fazla 2 kez başvurulabilir. İki başvuru sonrasında, projenin ancak ilerleyen aşamaları için yeni başvuru yapılabilir. Örneğin; prodüksiyon aşamasına başvurup reddilen bir proje sahibi, dosyasında gelişme olduğunu düşünüyorsa, bir kez daha prodüksiyon aşamasına başvurabilir. 2 kez prodüksiyon başvurusu yapan bir proje sahibi sonrasında sadece post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapılabilir. (Tahmini olarak) Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle. Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin. Proje geliştirme ve kısa metraj için en çok 200 kelime, uzun ve orta metraj için en çok 400 kelime. Kısa metraj için en çok 400 kelime, uzun ve orta metraj için en çok 600 kelime. Proje geliştirme ve kısa metraj için en çok 1000 kelime, uzun ve orta metraj için en çok 1500 kelime. Belgeselinizin içeriğini, temel kavramlarını, varsa araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımını anlatan; filmin hikâye akışını veren öneri metni. (WORD / PDF) Lütfen formun hiçbir alanına 3 MB'ı aşan dosya yüklemeyiniz.
DOSYA SEÇ

Projeyi tahmini bitirme zamanınız ve projenin bugüne kadar geldiği aşamalar hakkında kısaca bilgi veriniz ve proje takviminizi yükleyiniz. (WORD / EXCEL / PDF)
DOSYA SEÇ

(En çok 200 kelime) Proje geliştirme ve prodüksiyon aşamasına başvuranların bu soruyu yanıtlaması gerekmektedir. Lütfen, filminizin konu edindiği hikayeye, anlatıcılara, karakterlere, beraber çalıştığınız kurum ve organizasyonlara ya da filminizde yer almasını planladığınız oyunculara erişim ve işbirliği durumunuzu açıklayınız. Projenizi hayata geçirmek için kurduğunuz bireysel ya da kurumsal ilişkilerde bir sorun yaşanması durumunda alternatif planlarınız nelerdir? (En çok 200 kelime) Filminizin ulaşmasını hedeflediğiniz izleyici kitlesi kimleri kapsamaktadır nedenleriyle anlatınız ve bu kitleyi genişletme ve güçlendirmedeki en temel stratejilerinizden; filminizin üretim aşamasında alacağınız hangi kararların ve işbirliklerinin bu stratejileri besleyebileceğinden bahsediniz.
İsteğe bağlı olarak yüklenebilir. Proje geliştirme ve kısa metraj filmler için en çok 10 sayfa, orta ve uzun metraj filmler için en çok 15 sayfa. (WORD / PDF)
DOSYA SEÇ

GÖRSEL DOSYA Geliştirme aşaması için isteğe bağlı; diğer tüm başvurular için zorunludur. Lütfen sadece vimeo ya da youtube linki ve varsa şifresi veriniz. Link ve şifrenin değerlendirme sonuçlanana dek geçerli olduğundan emin olunuz. Bu bölüme dosya yüklenmemektedir. Videoların Başvuru İçin Gerekenler listesinde belirtilen uzunluk ve kriterlere uygun olarak hazırlandığından emin olunuz. Eğer proje geliştirme kategorisine başvuruyorsanız ve görsel dosya paylaşmayı tercih etmiyorsanız belirtiniz. İsteğe bağlı projenizin video dosyasına ek olarak bu bölüme fotoğraf yükleyebilirsiniz. Lütfen 3 MB'ı aşan dosya yüklemeyiniz. Bu bölümde animasyonlar için başvurulan aşamaya bağlı geliştirilmişlik düzeyinde storyboard yükleme zorunluluğu vardır. (PDF / JPG)
DOSYA SEÇ

MALİ BİLGİLER

Projenin toplam bütçesi: Bütçenizi PDF ya da Excel olarak yükleyiniz. Başvurduğunuz aşama için gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar belirtilmelidir. Yaratıcı ekibin ayni katkısı varsa lütfen bütçede belirtiniz.
DOSYA SEÇ
(En çok 200 kelime) Bu bölümü eğer bütçeyle ilgili yönlendirme, yorum ve açıklamalarınız varsa kullanabilirsiniz. Eklenme ya da çıkma ihtimali olan mali kararları yazabilirsiniz. Bütçede belirtilen maddelere ilişkin finansal destek bulamamanız durumunda alternatif bir planınınız varsa buraya yazabilirsiniz. Proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları için tasarlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge. Lütfen sağladığınız tüm kaynaklara dair, isim, tutar vb. bilgileri listeleyiniz. Özel, resmi ya da bireysel tüm kaynakları sıralayabilirsiniz. Elde edilmiş, beklenilen ve başvurulması planlanan tüm kaynakları ayrıca ifade ediniz. (Excel / PDF / WORD) Örnek için tıklayınız. Örnek için tıklayınız.
DOSYA SEÇ
(En çok 200 kelime) Lütfen fonun filminizi bitirmek için biçtiğiniz hedefler içindeki yerini, projenizi güçlendirmede nasıl etkin olabileceğini ve projeniz açısından neden önemli olduğunu yazınız.
(En çok 200 kelime) İsteğe bağlı olarak projeninizin devamı için nasıl bir kaynak geliştirme stratejisi izlediğinizi kısaca anlatınız.
(İsteğe bağlı, en çok 200 kelime.)

SÖZLEŞME

Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini okuduğumu, başvurduğum projenin eser haklarının ya da eserin temsil haklarının tarafıma ait olduğunu ve projenin özgün bir eser olduğunu beyan ederim. Başvurumun destek alması durumunda Yeni Film Fonu ile sözleşme imzalamayı kabul ederim.


Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.